بعد از آشنایی با کاربرد محاسبات ریاضی در طراحی سایت، نمونه های مختلف به کارگیری نسبت طلایی و نحوه استفاده از آن در طراحی سایت مطرح میشود. این که چگونه از نسبت طلایی در طراحی سایت استفاده کنیم سوالی است که معمولا ذهن کاربران را به خود جلب می کند و با استفاده از آن می توانند متوجه دقت های اندازه گیری در طراحی سایت شوند.

نحوه استفاده از نسبت طلایی در طراحی سایت

 

 

چگونه از نسبت طلایی در طراحی سایت استفاده کنیم؟

منبع : طراحی سایت نوتریکا |نحوه استفاده از نسبت طلایی در طراحی سایت
برچسب ها : استفاده ,طلایی ,در طراحی ,نسبت ,طراحی ,نسبت طلایی ,طراحی سایت ,نحوه استفاده