مفهوم قانون یک سوم تقسیم بندی صفحه و قرار دادن عناصر به صورت برنامه ریزی شده و بر اساس استراتژی های اصیل طراحی سایت می باشد. قانون سوم در کنار سایر قوانین مثل قانون فیت در صفحات از اصول طراحی سایتبه شمار میرود. نرخ یا نسبت طلایی نیز در کنار سایر این قوانین عناصر را متناسب می کند. به هرحال قانون یک سوم مشابه نسبت طلایی از اصول هنر غربی ها می باشد که امروزه در طراحی وب سایت متداول شده است. برای داشتن طراحی سایت مدرن، آشنایی با نحوه استفاده از قانون یک سوم را به شما پیشنهاد می کنیم.

استفاده از قانون یک سوم در طراحی سایت

 

 

منبع : طراحی سایت نوتریکا |استفاده از قانون یک سوم در طراحی سایت
برچسب ها : نسبت طلایی ,کنار سایر